MCD logo Menu

Personvernerklæring

EUSA Pharma (UK) Limited («vi») er forpliktet til å beskytte og respektere ditt personvern.

Disse retningslinjene (sammen med våre bruksvilkår og alle andre dokumenter det henvises til på dem) fastsetter grunnlaget for hvordan alle personopplysninger vi samler inn fra deg, eller som du oppgir til oss, blir behandlet av oss. Les følgende nøye for å forstå våre synspunkter og vår praksis angående dine personopplysninger og hvordan vi vil behandle dem. Ved å besøke www.multicentriccastlemandisease.com godtar og samtykker du i praksisen som er beskrevet i denne policyen.

Med henblikk på UK Data Protection Act 2018 (Act) og EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), er ansvarlig for databehandling EUSA Pharma (UK) Limited of Breakspear Park, Breakspear Way, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4TZ.

OPPLYSNINGER VI SAMLER INN FRA DEG

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger om deg:

 • Opplysninger du gir oss. Dette er informasjon om deg som du gir oss ved å fylle ut skjemaer på nettsiden eller ved å korrespondere med oss via telefon, e-post eller på annen måte. Informasjonen du gir oss kan inneholde navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer, økonomi- og kredittkortinformasjon.
 • Opplysninger vi samler inn om deg. Når det gjelder hvert besøk på nettsiden vår, vil vi automatisk samle inn følgende informasjon:
  • teknisk informasjon, inkludert IP-adressen som brukes til å koble datamaskinen til Internett, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling, nettleserens plug-in-typer og -versjoner, operativsystem og plattform,
  • informasjon om ditt besøk, inkludert hele Uniform Resource Locators (URL), klikkstrøm til, gjennom og fra nettsiden vår (inkludert dato og klokkeslett), produkter du har sett, responstid for side, nedlastingsfeil, varigheten av sidebesøk, informasjon om sidehandlinger (som rulling, klikk og musepekere), metoder som brukes til å bla bort fra siden og alle telefonnumre som brukes til å ringe til vårt kundeservicenummer.

Informasjon vi mottar fra andre kilder. Dette er informasjon vi mottar om deg hvis du bruker noen av de andre nettsidene vi driver eller de andre tjenestene vi tilbyr. I dette tilfellet vil vi ha informert deg når vi har samlet inn disse opplysningene hvis vi har til hensikt å dele dem internt og kombinere dem med data som er samlet inn på denne nettsiden. Vi vil også ha fortalt deg for hvilket formål vi vil dele og kombinere dine data. Vi samarbeider tett med tredjeparter (inkludert for eksempel helsepersonell, forretningspartnere og underleverandører innen tekniske tjenester, betalings- og leveringstjenester, annonsenettverk, analyseleverandører, søkeinformasjonsleverandører og kredittopplysningsbyråer). Vi vil varsle deg når vi mottar informasjon om deg fra dem og til hvilke formål vi har tenkt å bruke denne informasjonen.

Informasjonskapsler

Nettsiden vår bruker informasjonskapsler for å skille deg fra andre brukere av nettsiden. Dette hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du surfer på nettsiden vår, og gjør det også mulig for oss å forbedre nettsiden. For detaljerte opplysninger om informasjonskapslene vi bruker, og formålene vi bruker dem for, se våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Det juridiske grunnlaget for behandling av dine personopplysninger

For å overholde gjeldende personvernlovgivning er vi pålagt å fastsette det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger. I samsvar med formålene vi samler inn og bruker personopplysningene dine til, som beskrevet ovenfor, vil det juridiske grunnlaget for at vi behandler personopplysningene dine typisk være ett av følgende:

 • ditt samtykke,
 • oppfyllelsen av en kontrakt som vi har med deg eller andre enkeltpersoner,
 • våre egne eller tredjeparts legitime forretningsinteresser (for eksempel ved å opprettholde og promotere vår virksomhet ved å gi kundene tilbakemeldingsmuligheter eller andre tilfeller der vi har utført en legitim interessevurdering og etablert en eksisterende legitim interesse) eller
 • samsvar med våre juridiske forpliktelser.

Bruk av opplysningene

Vi bruker opplysningene vi har om deg på følgende måter:

 • Opplysninger du gir oss. vil bruke denne informasjonen:
  • for å utføre våre forpliktelser som følge av kontrakter som er inngått mellom deg og oss, og for å gi deg informasjon, produkter og tjenester som du ber om fra oss,
  • for å gi deg informasjon om andre varer og tjenester vi tilbyr som ligner de du allerede har kjøpt eller spurt om,
  • for å varsle deg om endringer i tjenesten vår,
  • for å sikre at innhold fra nettsiden vår blir presentert på den mest effektive måten for deg og datamaskinen din.
 • Opplysninger vi samler inn om deg. Vi vil bruke disse opplysningene:
  • for å administrere nettsiden vår og for interne operasjoner, inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, forskning, statistikk og undersøkelsesformål,
  • å forbedre nettsiden vår for å sikre at innholdet presenteres på den mest effektive måten for deg og datamaskinen din,
  • som en del av vårt arbeid for å holde nettsiden vår trygg og sikker

Informasjon vi mottar fra andre kilder. Vi vil kombinere denne informasjonen med informasjonen du gir oss, og informasjonen vi samler inn om deg. Vi vil bruke denne informasjonen og den kombinerte informasjonen til formålene som er beskrevet ovenfor (avhengig av hva slags informasjon vi mottar).

Offentliggjøring av informasjonen din

Du samtykker i at vi har rett til å dele dine personopplysninger med:

 • Ethvert medlem av vårt konsern, det vil si våre datterselskaper, vårt ultimate holdingselskap og dets datterselskaper, som definert i paragraf 1159 i UK Companies Act 2006.
 • Utvalgte tredjeparter, inkludert:
  • forretningspartnere, leverandører og underleverandører for å oppfylle eventuelle kontrakter vi inngår med dem eller deg,
  • analyse- og søkemotorleverandører som hjelper oss med å forbedre og optimalisere nettsiden vår,
  • kredittopplysningsbyråer med det formål å vurdere din kredittverdighet der dette er et vilkår for at vi inngår en kontrakt med deg.

Vi vil videreformidle personopplysningene dine til tredjeparter:

 • I tilfelle vi selger eller kjøper en virksomhet eller eiendeler, i så fall vil vi offentliggjøre personopplysningene dine til den potensielle selgeren eller kjøperen av slik virksomhet eller slike aktiva.
 • Hvis EUSA Pharma (UK) Limited eller i det vesentlige alle sine aktiva kjøpes opp av en tredjepart, vil personopplysninger om selskapets kunder i så fall være et av aktivaene som overføres.
 • Hvis vi er forpliktet til å offentliggjøre eller dele dine personopplysninger for å oppfylle juridiske forpliktelser, eller for å håndheve eller anvende våre bruksvilkår og andre avtaler, eller for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til EUSA Pharma (UK) Limited, våre kunder eller andre. Dette inkluderer utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner med det formål å beskytte mot svindel og redusere kredittrisikoen.

Hvor vi oppbevarer personopplysningene dine

Dataene vi samler inn fra deg, lagres i EØS-området. Det vil bli behandlet av ansatte som arbeider for oss eller for en av våre leverandører. Dette inkluderer personale som er engasjert i blant annet oppfyllelse av bestillingen, behandling av betalingsopplysninger og levering av supporttjenester. Opplysningene dine kan imidlertid også bli overført innenfor eller utenfor EØS, der personvernlovene kan være mindre strenge enn i Storbritannia. Ved å sende inn personopplysningene dine godtar du denne overføringen, lagringen eller behandlingen. Vi vil iverksette alle rimelige tiltak for å sikre at opplysningene behandles på en sikker måte og i samsvar med disse personvernreglene.

All informasjon du oppgir til oss lagres på våre sikre servere.

Dessverre er overføring av informasjon via Internett ikke helt sikkert. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheten til dine data som overføres til nettsiden vår. Enhver overføring skjer på egen risiko. Når vi har mottatt opplysningene dine, vil vi bruke strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å prøve å forhindre uautorisert tilgang.

Oppbevaring av arkiv

Vi vil beholde personopplysningene dine så lenge vi trenger dem til formålene som er beskrevet ovenfor, og derfor vil denne perioden variere avhengig av din samhandling med oss. Hvis du for eksempel har handlet hos oss, vil vi føre en oversikt over kjøpet ditt i den perioden som er nødvendig for fakturering, skatte- og garantiformål. Vi kan også ha et arkiv over korrespondanse med deg (for eksempel hvis du har klaget på et produkt) så lenge det er nødvendig for å beskytte oss mot et juridisk krav. Hvis vi ikke lenger har behov for å beholde opplysningene dine, sletter vi dem. Vær oppmerksom på at når du melder deg av vår markedsføringskommunikasjon, vil vi lagre e-postadressen din for å sikre at vi ikke sender deg markedsførings-e-post i fremtiden.

Dine rettigheter

Du har rett til å be oss om ikke å behandle personopplysningene dine for markedsføringsformål. Vi vil vanligvis informere deg (før vi samler inn opplysningene dine) hvis vi har til hensikt å bruke opplysningene dine til slike formål, eller hvis vi har til hensikt å utlevere opplysningene dine til en tredjepart for slike formål. Du kan utøve din rett til å hindre slik behandling ved å krysse av i visse bokser på skjemaene vi bruker for å samle inn opplysningene dine. Du kan også utøve retten når som helst ved å kontakte oss på privacy@eusapharma.com.

Vår nettside kan fra tid til annen inneholde lenker til og fra nettsidene til våre partnernettverk og tilknyttede selskaper. Hvis du følger en lenke til noen av disse nettsidene, må du være oppmerksom på at disse nettsidene har sine egne retningslinjer for personvern, og at vi ikke påtar oss noe ansvar for disse retningslinjene. Les disse retningslinjene før du sender personopplysninger til disse nettsidene.

Funksjoner på sosiale medier

Nettsiden vår kan også inneholde funksjoner for generering av sosiale medier eller leads, som Facebook- eller Twitter- knapper og widgeter, som dele-knappen. Disse funksjonene kan samle inn IP-adressen din, hvilken side du besøker på nettsiden vår, og kan sette en informasjonskapsel for å aktivere funksjonen. Sosiale medier og lead-genereringsfunksjoner og widgets kan være driftet av en tredjepart. Din samhandling med disse funksjonene og widgetene styres av personvernreglene til selskapet som leverer dem.

Barn

Nettsiden vår er rettet mot et voksent publikum (som helsepersonell, investorer og enkeltpersoner som søker informasjon om EUSA Pharma og helseprodukter). Vi samler ikke bevisst inn informasjon fra eller om barn.

Tilgang til opplysninger

Loven og GDPR gir deg rett til innsyn i opplysninger vi har om deg. Du har rett til å: (i) be om informasjon om og tilgang til alle personopplysninger vi har om deg, (ii) be om at eventuelle unøyaktige personopplysninger vi har lagret korrigeres, (iii) motsette deg visse typer behandling av personopplysningene vi utfører (inkludert retten til å reservere oss mot direkte markedsføring), (iv) be om at vi sletter personopplysningene vi har om deg, og (v) be om en kopi av personopplysningene dine i et rimelig, vanlig brukt format (eller be om at vi overfører personopplysningene dine i et slikt format til en tredjeparts tjenesteleverandør).

Du kan utøve disse rettighetene ved å skrive til oss eller ved å sende en e-post til privacy@eusapharma.com.

Endringer i vår personvernerklæring

Eventuelle endringer vi gjør i våre retningslinjer for personvern i fremtiden vil bli lagt ut på denne siden og, der det er hensiktsmessig, varslet deg via e-post. Sjekk igjen med jevne mellomrom for å se oppdateringer eller endringer i våre personvernregler.

Kontakt

Spørsmål, kommentarer og forespørsler angående disse personvernreglene er velkomne og skal rettes til privacy@eusapharma.com.

Oppdatert 25. september 2018