MCD logo Menu


Biopsi – En biopsi er når en liten mengde vev tas ut fra kroppen og undersøkes, vanligvis under et mikroskop.

Idiopatisk – Når årsaken til en sykdom ikke er kjent, sies den å være idiopatisk. For eksempel idiopatisk multisentrisk Castleman sykdom, er når en person har multisentrisk Castleman sykdom, men årsaken ikke er kjent.

Immunsystem – Immunsystemet beskytter kroppen mot infeksjoner, for eksempel bakterier og virusinfeksjoner. Immunsystemet består av mange forskjellige organer (som milt og lymfeknuter) og celler (som hvite blodceller) som finnes i hele kroppen.

Humant herpesvirus 8 – Humant herpesvirus 8 er et virus som av og til kan forårsake multisentrisk Castleman sykdom.

Lever – Leveren er et organ i kroppen som har mange funksjoner, inkludert fjerning av giftige stoffer fra blodet. Ved multisentrisk Castleman sykdom er leveren noen ganger større enn normalt.

Lymfeknute - Lymfeknuter er en del av immunsystemet ditt. De inneholder spesifikke typer celler som hjelper kroppen med å bekjempe infeksjoner. Lymfeknuter finnes i grupper i hele kroppen.

Multisentrisk Castleman sykdom – Multisentrisk Castleman sykdom er der to eller flere grupper av lymfeknuter inneholder lymfeknuter som er større enn normalt og har mikroskopiske endringer. Sykdommen kan være livstruende.

Milt - Milten er et organ som finnes i kroppen som filtrerer blodet og er en del av immunsystemet. Den produserer hvite blodceller som beskytter kroppen mot infeksjoner. Ved multisentrisk Castleman sykdom er milten noen ganger større enn normalt.

Unisentrisk Castleman sykdom - Unisentrisk Castleman sykdom er der én gruppe lymfeknuter inneholder én eller flere lymfeknuter som er større enn normalt og har mikroskopiske endringer. Sykdommen kan vanligvis helbredes ved å fjerne de påvirkede lymfeknutene ved en operasjon.