MCD logo Menu

Bruksvilkår

LES DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER DENNE NETTSIDEN

 1. Vilkår?

Ved å gå inn på nettsiden www.multicentriccastlemandisease.com bekrefter du at du godtar disse vilkårene for bruk og at du samtykker i å overholde dem, alle gjeldende lover og forskrifter, og samtykker i at du er ansvarlig for å overholde alle gjeldende lokale lover. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke bruke nettsiden.

Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av disse vilkårene for fremtidig bruk.
 

2. Opphavsrett

Vi er eier eller lisenstaker av alle immaterielle rettigheter på www.multicentriccastlemandisease.com, og i materialet som publiseres på den. Disse verkene er beskyttet av lover om opphavsrett og avtaler over hele verden. Alle slike rettigheter forbeholdes.

Du kan skrive ut ett eksemplar og laste ned utdrag av alle sider fra nettsider til personlig bruk, og du kan gjøre andre i organisasjonen oppmerksom på innhold som er lagt ut på nettsiden.

Du må ikke modifisere papiret eller digitale kopier av noe materiale du har skrevet ut eller lastet ned på noen måte, og du må ikke bruke illustrasjoner, bilder, video- eller lydsekvenser eller noen grafikk separat fra noen tilhørende tekst.

Vår status (og statusen til eventuelle identifiserte bidragsytere) som forfattere av innholdet på nettsiden vår må alltid anerkjennes.

Du må ikke bruke noen del av innholdet på vår nettside til kommersielle formål uten å innhente lisens til å gjøre det fra oss eller våre lisensgivere.

Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned noen del av nettsiden i strid med disse bruksvilkårene, vil din rett til å bruke nettsiden opphøre umiddelbart, og du må, etter eget valg, returnere eller ødelegge eventuelle kopier av materialet du har laget.

Med mindre annet er angitt, er alle våre produktnavn registrerte varemerker. Alle våre logoer og varemerker kan ikke brukes eller reproduseres uten vårt skriftlige forhåndssamtykke, med mindre de er en del av materialet du bruker som tillatt beskrevet ovenfor.

3. Endringer

Vi kan endre disse vilkårene fra tid til annen. Hver gang du ønsker å bruke nettsiden, ber vi deg sjekke disse vilkårene for å sikre at du forstår vilkårene som gjelder på det aktuelle tidspunktet.

Vi kan oppdatere og endre nettsiden vår fra tid til annen.

Vi garanterer ikke at nettsiden eller noe innhold på det, alltid vil være tilgjengelig eller være uavbrutt. Vi kan suspendere eller trekke tilbake eller begrense tilgjengeligheten av hele eller deler av nettsiden av forretningsmessige og driftsmessige årsaker. Vi vil forsøke å gi deg rimelig varsel om enhver suspensjon eller tilbaketrekking.

Du er også ansvarlig for å sikre at alle personer som går inn på nettsiden vår via din Internett-forbindelse er klar over disse vilkårene for bruk og andre gjeldende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

3. Helseopplysninger

Innholdet på nettsiden vår er bare ment for generell informasjon. Det er ikke ment å gi råd som du kan stole på. Du må innhente profesjonelle eller spesialiserte råd før du setter i verk eller avstår fra eventuelle tiltak på grunnlag av innholdet på nettsiden vår.

All medisinsk informasjon på denne nettsiden er ikke ment som en erstatning for informerte medisinske råd, og vi kan ikke svare på uoppfordrede e-poster i forbindelse med personlige helseproblemer. Informasjon om produktene som er nevnt på denne nettsiden kan variere fra land til land. Pasienter og helsepersonell bør rådføre seg med lokale medisinske ressurser og reguleringsmyndigheter for informasjon som passer for deres land. Du må rådføre deg med kvalifisert helsepersonell om eventuelle spesifikke problemer eller forhold som dekkes av informasjonen på denne nettsiden før du foretar deg noe.

Hvis du velger å få tilgang til nettsiden fra et sted utenfor det tiltenkte publikumet, gjør du det på eget initiativ og er ansvarlig for samsvar med lokale lover, hvis og i den grad lokale lover gjelder.

4. Materialnøyaktighet

Selv om vi gjør rimelige anstrengelser for å oppdatere informasjonen på nettsiden vår, gir vi ingen garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, om innholdet på nettsiden vår er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

5. Lenker til hypertekst

Nettsiden vår inneholder lenker til andre nettsider og ressurser som leveres av tredjeparter på Internett. Disse lenkene er bare ment for informasjonsformål. Slike lenker skal ikke tolkes som godkjenning fra oss av disse lenkede nettsidene eller informasjon du kan få fra dem.

6. Ansvarsfraskrivelser

 • Vi verken utelukker eller begrenser på noen måte vårt ansvar overfor deg der det vil være ulovlig å gjøre det. Dette omfatter erstatningsansvar for død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte, agenter eller underleverandører og for svindel eller falsk fremstilling.
 • Vi ekskluderer alle implisitte vilkår, garantier, representasjoner eller andre vilkår som kan gjelde for nettsiden vår eller noe innhold på den.
 • Vi vil ikke være ansvarlige overfor deg for tap eller skade, verken i kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagt plikt eller på annen måte, selv om det kan forutses, som oppstår under eller i forbindelse med:
 • bruk av eller manglende evne til å bruke nettsiden vår eller
 • bruk av eller avhengighet av innhold som vises på nettsiden vår
 • Vi er spesielt ikke ansvarlige for:
 • tap av fortjeneste, salg, forretninger eller inntekter,
 • driftsavbrudd,
 • tap av forventede besparelser,
 • tap av forretningsmulighet, goodwill eller omdømme eller
 • indirekte tap eller følgeskader.

7. Virusbeskyttelse

Vi vil iverksette alle rimelige tiltak for å sikre at all programvare som brukes i forbindelse med nettsiden ikke er infisert av virus, men vi garanterer ikke at nettsiden vil være sikkert eller fri for programfeil eller virus.

Du er ansvarlig for å konfigurere din informasjonsteknologi, dataprogrammer og plattform for å få tilgang til nettsiden vår. Du bør bruke din egen virusbeskyttelsesprogramvare. Du må ikke misbruke vår nettside ved bevisst å introdusere virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er skadelig eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til nettsiden, serveren der nettsiden er lagret eller noen server, datamaskin eller database som er koblet til nettsiden vår. Du må ikke angripe nettsiden vår via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep. Ved å bryte denne bestemmelsen, vil du begå en kriminell lovovertredelse i henhold til Computer Misuse Act 1990. Vi vil rapportere alle slike brudd til relevante myndigheter, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å avsløre din identitet til dem. I tilfelle av et slikt brudd vil din rett til å bruke nettsiden opphøre umiddelbart.

8. Personvern

EUSA Pharma respekterer personvernet til sine besøkende på nettsiden. Se EUSA Pharmas personvernregler for en forklaring av dine rettigheter og ditt ansvar med hensyn til informasjonen som er offentliggjort på nettsiden.

9. Gjeldende lov

Disse vilkårene for bruk, deres innhold og dannelse (og eventuelle ikke - kontraktsmessige tvister eller krav) er underlagt engelsk lov. Begge parter samtykker i den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.